Welkom bij Pijn Netwerk Brabant

Welkom op de website van Pijn Netwerk Brabant.

 

Pijnnetwerk Brabant brengt verschillende partijen samen rondom het thema chronische pijn. Om zo een duidelijker beeld te krijgen van de klachten, taboes te doorbreken en betere zorg te verlenen.

Dit netwerk is een platform voor:
– patiënten;
– verwijzers;
– deelnemers van het netwerk (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, anesthesisten, huisartsen).

 

Patiënten

Pijnnetwerk Brabant verleent hulp wanneer u kampt met voortdurende pijn. Bijvoorbeeld chronische rugpijn of chronische nekklachten. We gebruiken daarvoor de laatste wetenschappelijk inzichten. Door nauwe samenwerkingen binnen het netwerk zorgen we ervoor dat u bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Om een behandelaar te vinden: klik hier.

Overleg

Verwijzers

Als verwijzer van patiënten met chronische klachten vindt u op deze pagina de beste behandelaars en behandelwijzen voor uw patiënt. Omdat wij zoveel mogelijk hulpverleners aan elkaar koppelen, vergroten we de expertise in het behandelen van chronische pijn. In ons netwerk zijn (wetenschappelijke) scholing, behandelkwaliteit, en multidisciplinaire samenwerking van groot belang.

 

Deelnemende therapeuten en artsen

De deelnemers van het netwerk voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • Ze hebben geaccrediteerde cursussen gedaan (kerncompetenties):
  • complexiteit bij chronische pijn (entree cursus);
  • pijneducatie;
  • cognitieve gedragstherapie;
  • acceptance and commitment therapy;
  • motivational interviewing;
  • graded activity.
 • De deelnemende therapeuten en artsen zijn bekend met de gespecialiseerde behandelmogelijkheden van de aangesloten zorgverleners.
 • Middels regelmatige bijeenkomsten en jaarlijkse intervisie wordt de kennis gedeeld. Deze website maakt uitwisseling van relevante literatuur en/of kennis mogelijk.

Vind uw behandelaar