Deelnemende disciplines

Fysiotherapeuten

Als (psychomotorische) fysiotherapeuten zijn wij geïnteresseerd in langdurige of voortdurende pijnklachten. Samen met u gaan we op zoek naar de herstel belemmerende factoren (zoals angst, boosheid, stress, belastbaarheid). Wij geven voorlichting over de werking van ons zenuwstelsel (pijneducatie). Onze kennis wordt op peil gehouden door het volgen van relevante trainingen en cursussen.

 

Oefentherapeuten

Oefentherapie richt zich op het bewust worden van uw eigen mogelijkheden. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • pijneducatie;
 • herstellen balans;
 • graded-activity;
 • slaapoefentherapie;
 • verbeteren van uw houdings- en bewegingspatroon;
 • ontspanning.

 

Ergotherapeuten

Wanneer er sprake is van chronische pijn verandert het activiteitenpatroon. Dit uit zich door het vermijden van activiteiten (onderbelasting) of door te veel te gaan doen (overbelasting). Ergotherapie richt zich op dit patroon en dus op de energieverdeling. Dat doen we aan de hand van de activiteitenweger. Daarmee wordt de belasting over de dag en week inzichtelijk en meetbaar gemaakt. Dit helpt u om uw dagplanning aan te passen, het zet aan tot keuzes maken. U werkt zo actief aan blijvende gedragsverandering.

U werkt aan uw persoonlijke doelen, zoals:

 • Balans vinden tussen wat u wilt en wat u kunt (energie verdelen);
 • Belastbaarheid opbouwen.

 

Psychologen

Met cognitieve gedragstherapie wordt er een analyse gemaakt waarbij vanuit het bio-psychosociaal model alle facetten rondom pijn in kaart worden gebracht. Er wordt vooral gewerkt aan gedragsverandering en aan anders leren denken over pijn, zodat kwaliteit van leven weer toeneemt.
Vanuit de acceptance commitment therapie en de mindfulness wordt geleerd de pijn en de gevolgen daarvan te accepteren.
Met EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) wordt aandacht besteed aan traumatische aspecten rondom de aanleiding en de gevolgen van de pijn.
Systeem therapie wordt ingezet omdat gezin en familie een belangrijke invloed kunnen hebben op de instandhouding/doorbreking van chronische pijnpatronen. Daarnaast is graded activity een onderdeel van de behandeling.

 

Anesthesisten

De behandeling door de Anesthesist of Physician Assistant binnen het Regionaal Pijn Centrum, gebeurt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist.

Specifieke aandachtsgebieden en competenties zijn:

 • Pijneducatie (zowel in groepsbijeenkomsten als individueel)
 • Zenuwblokkades en behandelingen dmv echogeleide injecties
 • Toepassing van hypnose en hypnotherapie

Vind uw behandelaar